Σεμινάριο Σέρβις Εξοπλισμού

Το School of Diving είναι πιστοποιημένο από τις γνωστότερες εταιρίες κατασκευής καταδυτικού εξοπλισμού για σέρβις καταδυτικού εξοπλισμού.

Η εμπειρίας μας από τα 10+ χρόνια στην επισκευή καταδυτικού εξοπλισμού μας έκανε να δημιουργήσουμε ένα σεμινάριο όπου ο ενδιαφερόμενος θα λάβει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που χρειάζεται για να μπορέσει να καταλάβει πως λειτουργεί ο καταδυτικός του εξοπλισμός αλλά και πως θα μπορέσει να το συντηρήσει.

Το σεμινάριο είναι ιδανικό για ανερχόμενους divemaster, εκπαιδευτές αλλά και τεχνικούς συντήρησης εξοπλισμού όπου δεν έχουν αποκτήσει ακόμα εμπειρία. 

Το σεμινάριο βασίζεται σε πρακτική εξάσκηση όπου λαμβάνει μέρος στην αίθουσα σέρβις όπου διαθέτουμε. 

Θέματα του σεμιναρίου:

  • Είδη ρυθμιστών αέρος
  • Λειτουργία ρυθμιστών
  • Καινοτομίες- διαφορές 
  • Εργαλεία σέρβις ρυθμιστών
  • Ανταλλακτικά εξαρτήματα
  • Καθαρισμός- Σέρβις ρυθμιστών
  • Πρακτική εκπαίδευση

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης από το School of Dving.

 

Προσοχή: Το σεμινάριο δεν δίνει την δυνατότητα να μπορείτε να κάνετε μόνοι σας σέρβις σε καταδυτικό εξοπλισμό. Αυτό γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό από την αντίστοιχη εταιρία!!!!