Το School of Diving στα πλαίσια επιμόρφωσης των δυτών του διοργάνωσε Επίσκεψη στον Υπερβαρικό θάλαμος Αρχάγγελοι. 

Ο ιατρός το θαλάμου μας ενημέρωσε για τα καταδυτικά περιστατικά όπου επισκέπτονται το θάλαμο, για τους τρόπους αντιμετώπισης της νόσου των δυτών, για τη λειτουργία του θαλάμου αποσυμπίεσης και τα πρωτόκολλα όπου ακολουθούν.