Το καταδυτικό μας κέντρο ακόμα μια φορά συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στις καθαρές θάλασσες.
Στο πλαίσιο της καμπάνιας zeroplastic diving centers, τo καταδυτικό μας κέντρο schoolofdiving ανάρτησε ενημερωτικό υλικό για την ενημέρωση των πελατών μας σχετικά με τις επιπτώσεις και τη μείωση των πλαστικών και μικροπλαστικών. Επίσης παραλάβαμε σάκους καθαρισμού παραλιών για την πραγματοποίηση υποβρύχιων καθαρισμών σε περιοχές όπου χρειάζονται!!!
Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενεργό εμπλοκή των καταδυτικών κέντρων στη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων, την ενημέρωση του κοινού, καθώς και την απομάκρυνση και καταγραφή των απορριμμάτων της περιοχής τους.